ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น