ประชาสัมพันธ์รับสมัครหรือการเสนอชื่อกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๘ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านละ ๑ คน รวมจำนวน ๒ คน ตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น