ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

ด้วย สภาเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชนในการปฏิบัติตนให้มีจิตอาสาเพื่อส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการยึดหลักจิตอาสาเพื่อส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวฯ เพื่อส่งเสริมค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชนในการปฏิบัติตนให้มีจิตอาสาเพื่อส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการยึดหลักจิตอาสาเพื่อส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๐๔๒๘ ๘๗๕๓ สำนักบริหารกิจการเพื่อพัฒนาสังคม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น