การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

ด้วย สำนักงานรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ DVD ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สื่อมัลติมีเดีย) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไปยังบุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ http://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/index.php นางสาวอรอุมา กรรเชียง เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๔๕๗๐ ๑๙๙๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น