สพป.ศก.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ความเห็นถูกปิด