สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail: thailocalsu@hotmail.com หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.thailocalsu.com ตามแฟ้มแนบ

ความเห็นถูกปิด