สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้แพล็ตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้แพล็ตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนต้องปรับวิธีที่ต้องคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัย การเว้นระยะห่าง ทำให้ครูต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก และ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุม มีจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

/////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น