ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ด้วย  กรมบัญชีกลางแจ้งการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  เพื่อสามารถใช้ฐานข้อมูลในการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรงและสิทธิประโยชน์อื่น  จึงขอให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เข้าตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว  หากไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้จัดส่งเอกสารประกอบการปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่  30  มิถุนายน  256060-06-118

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น