รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารปฐมวัย ร.ร.บ้านหนองกุงสนามชัย อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๐๙.๒๙ น.วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารปฐมวัย สำนึกรักบ้านเกิด ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมบริจาคเงินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาด ๒๐x๒๗ เมตรจนแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๔๔,๗๗๔ บาท สำหรับโรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๑๔๑ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐ คนโดยมี นายจำรูญศักดิ์ ศรีสว่าง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมี นายสมชาย นามวิลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ พงษ์เพ็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ นายสมชาย ราษี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านหนองกุง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น