รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ