ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การพัฒนา EQ. IQ. เพื่อลูกรัก (ฟรี)

ด้วย ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก ETL ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การพัฒนา EQ. IQ. เพื่อลูกรัก ในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพรหมพิมาน ห้องลำดวนทอง B ชั้น 2

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

IMG_0002

ประชาสัมพันธ์การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้จัดโครงกาดรประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาชน จึงประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31  มกราคม  2560  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

IMG_0001

รายการเผยแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560”

ว 512

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2017”

วาดภาพระบายสี

เรียนเชิญ รร.เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติธรรม นำการศึกษาพัฒนาชีวิต น้อมจิตเป็นพระราชกุศล ๒๗ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๖๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ เรียนเชิญ รร.เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติธรรม นำการศึกษาพัฒนาชีวิต น้อมจิตเป็นพระราชกุศล ๒๗ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รายละเอเียดโครงการ

ม.ขอนแก่น สัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น สัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ ๑๗-๑๘  มี.ค.๖๐ ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียด

รร.บ้านหนองกก อ.กันทรารมย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ๒๕ รายการ

รร.บ้านหนองกก อ.กันทรารมย์ แจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน ๑ ชุด ๒๕ รายการ กำหนดยื่นซอง ถึง ๓ ก.พ.๖๐ วันเวลาราชการ ณ รร.บ้านหนองกก เปิดซอง ๖ ก.พ.๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดประกาศฯ

ย้ายสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  แจ้งการติดต่อประสานงาน เนื่องจากสำนักงานเขตย้านสถานที่ตั้ง  เลขที่ ๗๗ หมู่ ๔ บ้านดอนแสลงพัน ถนนโชคชัย-เดชอุดม  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ดังแฟ้มแนบ  Fast B&W scan to a PDF file_1

แจ้งการรับการเบิกจ่ายตรง มกราคม 2560

รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์ อบรมลูกเสือ 3 ท่อน A.L.T.C. ที่สพป.อุดร เขต3

แจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอบรมลูกเสือ 3 ท่อน A.L.T.C. ที่สพป.อุดร เขต3

ดังเอกสารที่แนบ  อบรม 3 ท่อน อุดร เขต 3