ปรับปรุงหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

 

ด้วย ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถาน สังกัด สพฐ.  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญ ปี 2559 วันที่ 22-24 มี.ค.60

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันที่ 22-24 มี.ค.60 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม. รายละเอียดตามแฟ้ม

 

หนังสือส่ง

กำหนดการประชุม

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 ราย

คำสั่งตั้งชำนาญการพิเศษ มกราคม 60

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 2 และ 3 วิทยฐานะชำนาญการ

ตั้งคณะกรรมการประเมินฯ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ปี 2560

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ปี 2560 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดโรงเรียนในสังกัด