รอง ผอ.สพท.ที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.ศึกษาดูงานที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มกราคม 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้รับทราบอีกด้วย//////

รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบกระเช้าของขวัญและของที่ระลึกให้กับนายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ เนื่องในวันปีใหม่ 2563

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน มอบกระเช้าของขวัญ และของที่ระลึกให้กับ นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ เนื่องในวันปีใหม่ 2563 และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายศิริ สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และนายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) ร่วมให้การต้อนรับ//////

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 รายละเอียดแนบ

เปิดรับสมัครโครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณทิต “สร้างนวัตกรเพื่อสังคม”

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาบุกเบิก

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือกให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น จึงได้กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูก หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C)

แจ้งรายละเอียดรายการหักเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครู ประจำเดือน มกราคม 2563 (เฉพาะรายที่หักได้บางส่วนและหักไม่ได้เลย)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดรายการหักเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครู ประจำเดือน มกราคม 2563 (เฉพาะรายที่หักได้บางส่วนและหักไม่ได้เลย) รายละเอียดดังแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น เจ้าหน้าที่จากไปรษณีย์ศรีสะเกษ ได้มาแนะนำหนังสือ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พิธีมอบโล่รางวัลให้โรงเรียนผู้อำนวยการ ข้าราชการครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย จำนวน 9 ทุน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่อีกด้วย////////////

กลุ่ม CEO มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรจาก ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทักษิณกันทรารมย์, ประจิมโนนคูณ, บูรพาโนนคูณ, วังหิน 1, วังหิน 2, ฟากมูลกันทรารมย์, มิตรภาพกันทรารมย์, เมืองสวนสมเด็จ, เมืองศรีลำดวน, ยางชุมน้อย, ผู้บริหารสตรี, นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง, นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มฯ ได้มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรจาก ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563//////