การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศก.1

แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตรอาสารพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ได้กำหนดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน รายละเอียดตามแนบ

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโค – กระบือ

ด้วยสโมสรไลน์ออนส์ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโค – กระบือ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรราาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แจ้งผลการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสุขภาพในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอ้งประชุมเพชร นั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านยังไม่ได้มารับผลการตรวจสุขภาพ จึงขอแจ้งให้ท่านที่ยังไม่ได้มารับผลำการตรวจสุขภาพในวันดังกล่าว ขอให้ไปรับได้ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยบริการสุขภาพ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้นที่ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แจ้งกำหนดวัดฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ขอแจ้งกำหนดวันฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ขอให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูตรวจสุขภาพดังกล่าวเข้ามาฟังผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบ ปี 2561

หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
 3. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครู
 4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก บุคลากรตามมาตรา 38ค(2)
 5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
 6. หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 7. หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 38ค(2)
 8. หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 9. หลักเกณฑ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
 10. หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย
 11. หลักเกณฑ์การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 12. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งอำนวยการ 3 จังหวัดชายแดนใต้

การดำเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. การคัดเลือกครูดีเด่น
 2. การสรรหาผู้ทำประโยชน์แก่วงการศึกษา
 3. การคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
 4. การพัฒนาก่อนเลื่อนให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 5. คัดเลือกครูดีในดวงใจ
 6. แจ้งการประชุมทางไกล
 7. พัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
 8. พัฒนาครูครบวงจร
 9. คู่มือการวางแผนอัตรากำลัง
 10. หนังสือสั่งการจาก สพฐ.
 11. สภาพอัตรากำลังปีการศึกษา 2561
 12. การย้ายข้าราชการครูกรณีปกติ ปี 2561
 13. สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 14. การสรรหาธุรการโรงเรียน
 15. คู่มือการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 16. จัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการจัดการ
 17. รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
 18. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

การดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมฯ