การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครแข่งขันYoung Inventor Challenge (YIC) 2020 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asti.org.my ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับเช่า Internet 5 เดือน

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับเช่า Internet 5 เดือน (Cluster14) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โปรดกรอกรายชื่อบุคลากรในโรงเรียนของท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับเช่า Internet โรงเรียน จำนวน 3 คน ส่งภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

แบบฟอร์มกรอกรายชื่อ

รร.อนุบาลศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายสายงานการสอนปี 2563

แก้ไขกลุ่มวิชาเอกในการรับย้ายสายงานการสอน

เพิ่มเติมตำแหน่งว่างรับย้ายสายงานการสอน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2563

โรงเรียนบ้านดงยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การแข่งขันจักรยานชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามเกาะกลางจังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๒๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬาระดับจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาจักรยานเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ