ประชาสัมพันธ์ อบรมลูกเสือ 3 ท่อน A.L.T.C. ที่สพป.อุดร เขต3

แจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอบรมลูกเสือ 3 ท่อน A.L.T.C. ที่สพป.อุดร เขต3

ดังเอกสารที่แนบ  อบรม 3 ท่อน อุดร เขต 3

ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดศรีสะเกษ

กศจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ห้องเมืองรักษ์

ดังเอกสารที่แนบ  IMG_20170120_0001

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C.

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประกาศเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C.

ดังเอกสารที่แนบ  อบรม 3 ท่อน นครสวรรค์

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกหเสือดีเด่น ประจำปี 2559

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่สนใจการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกหเสือดีเด่น ประจำปี 2559

ดังเอกสารที่แนบ  ลูกเสือดีเด่น ปี 59 แกนใหม่

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม

การส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม เกี่ยวกับการประกวดระเบียบแถว

ดังเอกสารที่แนบ  การประกวดระเบียบแถว ลส.

กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาเพื่อพ่อหลวง

กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาเพื่อพ่อหลวง

ดังเอกสารแนบ  บำเพ็ญประโยชน์พ่อหลวง