ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

  • ด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา เอกสารที่แนบ

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(นม)โรงเรียน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศอาหารเสริม(นม)

การขยายเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนต้นแบบ

การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งเรื่องการดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  (เอกสารแนบ)

ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

กรมพลศึกษา  ขอเชิญโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมประกวดศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 22  ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 13 – 17  มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561  ในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร

(แฟ้มแนบประกาศ สพฐ. เกมส์ )

แผนปฏิบัติการ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0″เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้หน่วยงาน สถานศึกษา  ได้ศึกษาข้อมุูลและดำเนินการในสาระสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1. แผนปฏิบัติิการ  2. สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย
ได้ที่เว็ปไซต์  www.rlpd.go.th . ใน Link หัวข้อวาระแห่งชาติฯ

(( แฟ้มแนบว4636 ))

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ

สโมสรลูกเสือ เสือป่าภูพาน เชิญชวนบุคลากรในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ  รายจงานตัวเข้าอบรมในวันที่ 20 เมษายน 2562
เวลา 07.30 น. ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

(( แฟ้มแนบ  ลส.สปภ._NEW))

การเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน

สพฐ.  แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ให้วางมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังในช่วงปิดภาคเรียน
(แฟ้มแนบ ว 6693 )

การกรอกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง

สพป.ศรีสะเกษ ขอให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ผ่านเว็ปไซต์  https://www.thaieducation.net/lunchsystem/

ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
สอบถามโทร. 086-4616473 (คุณรุจิราภรณ์  หลาวทอง)

(( แฟ้มแนบ การเข้าสู่โปรแกรม SCHOOL LUNCH SYSTEM ))