มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ในภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม – ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดอบรมทางวินัยจำนวน ๓ รุ่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดอบรมทางวินัย จำนวน ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามแฟ้มแนบ

สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)กำหนดเปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ

สำนักงานพัฒนาระบบราชการ(สำนักงาน ก.พ.ร.)กำหนดเปิดรับสมัคร รางวัลเลิศรัฐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารหรือข้าราชการครู ทุกสังกัด

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหาร หรือข้าราชการครู ทุกสังกัด รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สมาคมดิจิทัลเวิลด์ อบรมครูผู้สอน Robot การเขียนโปรแกรมCoding

สมาคมดิจิทัลเวิลด์ อบรมครูผู้สอน Robot การเขียนโปรแกรมCoding ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.)รุ่นที่ ๑๐

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.)รุ่นที่ ๑๐ โดยส่งใบสมัครถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ศูนย์อบรมคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู เปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองภาคเรียนที่ ๒๕๖๒

ศูนย์อบรมคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู เปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองภาคเรียนที่ ๒๕๖๒ ขอให้ข้าราชการครูในสังกัดที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่แนบ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนธานี ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเปลี่ยนอนาคตโลกด้วยวิถีบริโภคอย่างยั่งยืน

องพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนธานี ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเปลี่ยนอนาคตโลกด้วยวิถีบริโภคอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามแฟ้มแนบ