แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี 2560

ตามที่ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันเสาร์ที่ 22 เมษษยน 2560 เวลา 07.00 น.ณ ห้องกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นั้น เนื่องจากมีข้อราชการเร่งด่วนที่ต้องซ้อมความเข้าใจ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเปลี่ยนแปลงการประชุมเป็นวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. สถานที่คงเดิม

ศธจ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ นายสมเดช ดอกดวง รองศึกษาธิการภาค ๑๓ และผู้อาวุโส อดีตผู้บริหารหน่วยงาน เนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย//// บุญช่วย รอดเนียม-ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ศธจ.ศรีสะเกษ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 จำนวน 88 คน 20 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย ปฐมวัย จำนวน 4 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 11 คน ภาษาไทย จำนวน 8 คน คณิตศาสตร์ จำนวน 9 คน วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 คน สังคมศึกษา จำนวน 12 คน คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน นาฎศิลป์ จำนวน 2 คน พลศึกษา จำนวน 7 คน ศิลปศึกษา จำนวน 3 คน ประถมศึกษา จำนวน 1 คน เกษตร จำนวน 1 คน ดนตรีศึกษา จำนวน 6 คน ดนตรีสากล จำนวน 1 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 คน ฟิสิกส์ จำนวน 1 คน ภาษาจีน จำนวน 8 คน ภาษาญี่ปุ่น ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ภาษาเวียดนาม จำนวน 1 คน และอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน  คน โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมในครั้งนี้/////////

รร.อนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ครูอัตราจ้าง สอนวิชาพลศึกษา 1 ตำแหน่ง,สอนวิชานาฏศิลป์ 1 ตำแหน่ง,สอนภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง,สอนคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ค่าตอบแทน เดือนละ 8,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้
ในระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ในเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 045–643654

<< ระเบียบการรับสมัคร >>

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนดำเนินการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ได้มีพิธีรดน้ำขอพรจาก ดร.ชอุ่ม กรไกร นายประดิษฐ์ พรหมเสนา นายเกษม สืบเสน ดร.พิมล วิเศษสังข์ และนายศิริพงษ์ เสนาะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย/////////////

ประชาสัมพันธ์อาคารสนามสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 ได้ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ไปแล้วนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอแจ้งอาคารสนามสอบดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบนี้

 

<< รายละเอียดห้องสอบ >>

แจ้งคำสั่งกรรมการกำกับการสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้งกรรมการกำกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 โดยจะมีการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 และสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จึงขอให้กรรมการที่มีรายชื่อได้ Download คำสั่งและคู่มือการดำเนินการสอบข้อเขียน เพื่อศึกษารายละเอียดและขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าประชุมโดนพร้อมเพียงกันในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย(การแต่งกายชุดสีกากี)

 

<< กรรมการกำกับห้องสอบและคู่มือ >>

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของตนเอง หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน ให้รีบดำเนินการแจ้งแก้ไขให้ถูกต้องโดยด่วน

<< รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ >>

ศธจ.ศรีสะเกษ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่พระอุโบสถ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ซึ่งสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบท ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา จำนวน ๑๒๙ คน เข้าบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ให้สามารถนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นกำลังและเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป////////

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ และอ่านคำอาศิรวาทสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.รังสฤษธิ์ บุญรอง ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งประเทศชาตินานัปการ/////////