เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

1.แนวปฏิบัติการยืมเงิน ส่งใช้ และเบิกค่าใช 2.เกณฑ์ค่าใช้จ่ายไปราชการ 3.บันทึกข้อความ-สัญญายืม 4.บันทึกข้อใช้รถยนต์ส่วนตัว 5. แบบเดินทางไปราชการ 6.หลักฐานจ่ายเงินไปราชการ-ส่วนที่ 2- 8708 7. บก111เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา โรงเรียนบ้านแทงวิทยา โรงเรียนตะดอบวิทยา อำเภอเมืองฯ โรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านกะเอิน โรงเรียนบ้านโพนยาง อำเภอวังหิน โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก อำเภอพยุห์ โรงเรียนบ้านร่องเกล้า โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) โรงเรียนบ้านอาลัย โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ  อำเภอกันทรารมย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวริชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวริชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)

เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น.วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้มาพบปะพูดคุยกับประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ด้วย////////

สพป.ศรีสะเกษ ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ส่งโครงงานนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง หกกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง โรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ โครงงานคุณธรรมเรื่อง ร้อยดวงใจ สานสายใย เทิดไท้องค์ราชันย์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโครงงานคุณธรรมเรื่อง นิทานสานใจ ใฝ่จิตอาสา เทิดไท้องค์ราชันย์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานนักเรียนในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในกลุ่มจังหวัดที่ ๕ ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และยโสธร ซึ่งจะจัดประกวดในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดที่ ๕ ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน ประกอบด้วย นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทองคำ จันทร์โสภา นางกรรณิกา ขุขันธิน นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง ผอ.ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง นางรุ่งรัตน์ สหัสดี ผอ.ร.ร.บ้านมะกรูด นางจิราภรณ์ เขียวหวาน ครู ร.ร.บ้านแสงใหญ่ และนางสาวรัชต์วดี วรกิตต์สกุลชัย ครู ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง////////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มของการศึกษาไทยในอนาคต ในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////////

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วย คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 21 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีตำแหน่งว่างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมและนักการภารโรงว่าง  และประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว  ระหว่างวนที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2560  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้

ประกาศแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล (PISA)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู และนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สากล(PISA) ซึ่งมีครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๖ คน ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอน และนักเรียนแกนนำได้มีความ รู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าร่วมสอบประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ในปี ๒๐๑๘ ซึ่งมี นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ และเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ แก้โจทย์ปัญหาได้คล่องขึ้น โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว