ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาค โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กสทช. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา โดยขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้งานแล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ซึ่งถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง จากประชาชนทั่วไป โดยรายได้ที่เกิดจากรีไซเคิลโทรศัพท์เก่าทั้งหมดนี้ จะส่งมอบให้รัฐบาล เพื่อนำไปมอบต่อให้องค์กรการกุศลเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาค โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้งานแล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางปิ่นนภา ศรวิชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๘๖๑๔๐๕๖ เป็นผู้ประสานงาน

แจ้งรับบัตรงานเกษียณอายุราชการ ปี 2560

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  ปี 2560  ในวันที่ 1 กันยายน 2560  โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา 17.00 น.  ที่โรงแรมพรหมพิมาน  จังหวัดศรีสะเกษ  นั้น  เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้โรงเรียนหรือท่านที่จองโต๊ะไว้แล้วไปรับบัตรเข้างานที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ชั้น 3  ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2560 – วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560  หรือหากไม่สะดวกประสานไปได้ที่หมายเลข 086 4616471

การอบรมด้วยระบบ Tepe Online

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดระบบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้พัฒนาตนเองด้วยรูปแบบ ONLINE โดยให้ทุกคนสมัครTepe Online และแจ้งชื่อและเลขบัตรประชาชนมาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้  เอกสารแนบ

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560

ด้วย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ทั้งกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10

ด้วย สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2560

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยดำเนินการกรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. http://register.ocsc.go.th/registration/ses ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 953

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 953 งบดำเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และระบบประปา รายละเอียดดังแนบ

รร.บ้านหอยโนนดู่ ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาฟุตบอลนักเรียน จ.ศรีสะเกษ ปี 2560

โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ อ.ยางชุมน้อย ตัวแทน สพป.ศรีสะเกษ 1 เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 รายการฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขัน ระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2

กลุ่ม CEO วังหิน ๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน ๑ โดยมี นายสมพร เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุมคำวิทยา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ขอเชิญประชุม (โรงเรียนที่ได้รับค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560่)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเชิญประชุม (โรงเรียนที่ได้รับค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560) วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพลอยชมพู เวลา 09.00 ย. รายละเอียดดังแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้นำดอกไม้จันทน์ที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันประดิษฐ์ถวายด้วยความจงรักภักดี จำนวนประมาณ 200,000 ดอก ไปมอบให้กับ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว