จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีต่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี จำนวนประมาณ 800 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้/////////

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๐

ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ กรอกข้อมูลจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๐ (ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.) ผ่านเว็บไซต์

<< หนังสือนำส่ง >>

แบบกรอกข้อมูลเพื่อการพัฒนาองค์กร(กระทรวงศึกษาธิการ)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายโชติ บุญทน นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ/////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองกก อ.กันทรารมย์

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกก เพื่อให้กำลังใจข้าราชการครูและนักเรียน ในการจัดการศึกษา โดยมี นายดำรงชัย ประเสริฐทรง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โดยมี นายณัฐศิษฐ์ จวงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ//////

สพฐ.ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สพป.ศก.เขต ๑ ของแจ้งสำเนาหนังสือ สพฐ.ประกาศฯ เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป็นกลุ่มภายในสำนักอำนวยการ สพฐ.) รายละเอียดดัง เอกสารแนบ

รร.บ้านหนองไผ่ ประชาสัมพันธ์สารคดี การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ

รร.บ้านหนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์รายการสารคดี ผ่านรายการโทรทัศน์ “อยู่ดีมีแฮง” บ.ว.ร. การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ ทางสถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๒๕๖๐ เชิญชมรายการได้จาก

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา โดยมี นายอาคม คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทิน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทิน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา โดยมี คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ มีนายถนอม บัวแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน////////