ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสำนักงานได้รับทราบ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวย การกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน///////

เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗

แจ้งโรงเรียนที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๖๗  บัดนี้เสื้อได้มาครบทุกไซต์แล้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต  ๑  จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๖๗  มารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐

ประกาศสพป.ศรีสะเกษ เขต3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์โดยสาร

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาชื้อรถโดยสาร และครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bibding) รายระเอียดและเงื่อนไขตามประกาศฯที่ส่งมาพร้อมนี้ 5164   5163

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ในวันครู ปี ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๕ ม.ค.๖๑

สพป.ศก.๑ แจ้งรายละเอียด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลในวันครู ปี ๒๕๖๑ ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ ๕ ม.ค.๖๑ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< รายละเอียดการประเมิน >>

<< ไฟล์คำขอประเมิน ผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่น >>

รร.อนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษอนุบาล จำนวน ๑ อัตรา

รร.อนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท รับสมัครด้วยตนเองที่ รร.อนุบาลศรีสะเกษ ถึงวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< ประกาศรับสมัครฯ >>

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 : เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 : เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 5 – 7  กุมภาพันธ์  2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่า มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ ปปง.หรือเจ้าหน้าที่ศาล โทรศัพท์ไปหลกผู้เสียหาย โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักจะอ้างว่า ผู้เสียหายมีเงินในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ จะต้องโอนเงินมาให้สำนักงาน ปปช.ตรวจสอบ ทำให้เหยื่อตกใจกลัว จนหลงเชื่อ และโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพ จนต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานอย่าหลงเชื่อ เมื่อได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อถูกข่มขู่ว่า หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำ จะเกิดความไม่ปลอดภัย หรือการห้ามผู้เสียหายติดต่อกับบุคคลใกล้ชิด หรือห้ามบอกเรื่องนี้กับใคร สำนักงาน ปปช.แจ้งว่า ไม่มีหน่วยงานรัฐใดโทรศัพท์ไปหาประชาชน เพื่อให้โอนเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และหากมีกรณีสงสัย ให้รีบสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือติดต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ปปช.สายด่วน ปปช.๑๑๗๐

การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง (ศพอ.ก.) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดประยุรวงศาวาส และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมนุมชน และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการบรรยายธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนในสังกัด สมัครเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ระดับจังหวัด) ในแต่ละช่วงชั้น (ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๗๘๑๑ – ๑๒ โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๗๘๑๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย และสมพระเกียรติยิ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอให้ท่านเชิญภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบโดยทั่วกันโดยจัดทำเป็นป้าย Cutout เพื่อติดตั้ง ณ สถานศึกษา หรือสถานที่เหมาะสม (ขนาดและจำนวนของป้ายตามที่เห็นสมควร)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่าน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ ได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ งานสำคัญวันนี้ เรื่องไฟล์ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แจ้งให้ รร.ส่งผลงานโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ. ภายใน ๒๙ ธ.ค.๖๐

ตามหนังสือที่แจ้งให้ รร.ส่งผลงานโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ. ภายใน ๒๙ ธ.ค.๖๐ จึงขอเชิญชวนให้ รร.ในสังกัดส่งผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา ตามกำหนดเวลา ดังกล่าว

<< หนังสือส่ง >>

<< คู่มือดำเนินงาน >>