ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 169 คน////////

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

การคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการจัดนิทรรศการผลงาน การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการจัดนิทรรศการผลงาน การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นำเสนอ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5 / 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ///////

แจ้งกำหนดการส่งเอกสาร ขอยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561

แจ้งกำหนดการส่งเอกสาร ขอยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561  ตามไฟล์แนบ  ว 2623

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุม 5203 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมี ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม//////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ โดยมี นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม ประธานกรรมการเขตฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ศรีสะเกษเกมส์”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ศรีสะเกษเกมส์” โดยมี นายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ศรีสะเกษเกมส์” และคำขวัญประจำการแข่งขัน คือ “เกมส์แห่งความสมานฉันท์” โดยใช้สัญลักษณ์มาสคอต เป็นรูปทุเรียนภูเขาไฟถือคบเพลิง ซึ่งกีฬาปันจักสีลัด ได้กำหนดตารางการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2561 โดยมีตัวแทนนักกีฬาภาค 3 จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา จังหวัดกาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร และศรีสะเกษ มีนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน///////

แนวทางการจัดกิจกรรม บริษัทสร้างการดี

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรม บริษัทสร้างการดี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

แจ้งการโอนเงินข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 ก.ค.61

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ ตามโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดแนบ 

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินของสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินของสถานศึกษา รายละเอียดแนบ