ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สพม. เขต 28 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 10 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังแนบ

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่นักเรีียน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

รายงานงบทดลองเดือนธ.ค.2561

การรายงานข้อมูลงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งหนังสือ เรื่อง การรายงานข้อมูลงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มครูธุรการ อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ    เขต 1 พร้อมด้วย นายอนันต์ ถมทองทวี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ชี้แจงการจัดทำเอกสาร เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าเหมาบริการ ให้บุคลากรกลุ่มครูธุรการ อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท ที่โรงเรียนเป็นผู้จัดทำสัญญาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา///////

ศรีสะเกษ จัดพิธีถวายราชสดุดีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงพระปรีชาด้านการทหาร ด้านการปกครอง ด้านศาลยุติธรรม ด้านวรรณคดี ด้านศาสนา และด้านการทำนุบำรุงบ้านเมือง พร้อมทรงกระชับมิตรกับดินแดนต่าง ๆ ทั้งใกล้เคียงและห่างไกล ทรงให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยยกเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และที่สำคัญ พระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไทย อันเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ชาติของอาณาจักรสุโขทัย โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 21 มกราคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรีบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร และลูกจ้างในสำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการตามปกติ///////

ประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านอาลัย

โรงเรียนบ้านอาลัย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราเงินเดือน 9000 บาท เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ด้วย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ได้กำหนดการโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามส่งเสริมกีฬากอล์ฟ กอบบิน ๒๑ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๒

สพฐ. แจ้งด้วยกระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ