ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่น่าสนใจในปีงบประมาณ 2560 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสามารถดูรายละเอียดการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารที่แนบมานี้ <<เอกสารแนบ>>

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

ด้วย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) จะจัดอบรมในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2560 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารที่แนบมานี้ <<เอกสารแนบ>>

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สอนคอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านหนองแวงโพนเขวา

ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา มีประการเรื่องการรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สอนคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศที่แนบมานี้ <<ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา>>

สำนักงานคลัง เขต ๓ นครราชสีมา ตรวจราชการโครงการ “เคาะประตูผู้รับบำนาญ”

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางกฤติยา นวลจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและกำกับการคลัง ๑ นางสาวบุศรินทร์ จันทินมาธร และนางสาวศิริเพ็ญ เชาวันกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง เขต ๓ นครราชสีมา ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) โครงการเคาะประตูผู้รับบำนาญของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถอนุมัติให้จ่ายเงินบำนาญให้ทันในเดือนตุลาคม โดยมี นางสาวจิติมา ศุภพิตร คลังจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ บุษบงก์ นายสุเทพ ศรบุญทอง นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรด้านการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// บุญช่วย รอดเนียม-ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รร.อนุบาลกันทรารมย์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 1 อัตรา ถึง 28 พ.ค.60

รร.อนุบาลกันทรารมย์ แจ้งประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 23 – 28 พ.ค.60 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< รายละเอียดประกาศฯ >>

ขอเชิญครูผู้สอนคณิตศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebar

ด้วยคณะ คุรุศาสตร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebar ในวัรที่ 10-11 มิ.ย. 2560 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารหอสมุด) ชั้น 5 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ครูสอนคณิตศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการดังกล่าว ส่งใบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรม ตามรายละเอียดและเอกสารที่แนบมานี้  เอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันครูอัตราจ้างชั่วคราวฯ

60-05-054

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา รายละเอียดตามที่แนบ

PDF Doc1

มหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศรับสมัครเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศรับสมัครเสนอyชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560  โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการสมัครตามที่แนบมานี้ แฟ้มแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดประชุมสภากาแฟบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณใต้ถุนอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อแจ้งข้อราชการ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสำนักงาน ได้รับทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จากนั้น ได้รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความสามัคคี..ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ../////บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว