สำนักงาน กสจ.จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.

สำนักงาน กสจ. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๒๔-๒๕ มิ.ย.๒๕๖๐ กรอกใบสมัครก่อนวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< โครงการฝึกอบรม >>

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๐

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ หลักสูตร รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< รายละเอียดหลักสูตรพัฒนา >>

 

 

กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560

กศจ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 39 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย.60 เวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< ประกาศรับสมัคร กศจ.ศก. >>

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 กศจ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< ประกาศฯ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>

 

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรมลูกเสือ BTC.ใหม่

ตามที่ สนง.ลส.จ.ศก. ร่วมกับ สพป.ศก. 1 – 4 เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC. ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น ขอเลื่อนการอบรมลูกเสือ สำรอง ออกไปเป็นวันที่ 26 มีนาคม 2560 เนื่องจากคณะวิทยากรติดภาระกิจของ สพฐ.จัดอบรมที่ สพป.กาฬสินธ์ เขต ๒

ดังรายละเอียดที่แนบ โครงการลูกเสือ-ใบสมัคร

การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาครูสู่แนวคิดประเทศไทย 4.0”

 

ด้วย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาหลักสุูตรและการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง  “การพัฒนาครูสู่แนวคิดประเทศไทย 4.0”  ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องพิมานทิพย์  ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จึงขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งที่สนใจ  สมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ดังกล่าว

รายละเอียดอ้างอิง ตามหนังสือ ว2332

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย  จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560  รายละเอียด

กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน ๕๕๗ ราย

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็น หรือเหตุพิเศษ สังกัด กศจ.ศรีสะเกษ จำนวน ๕๕๗ ราย ตามรายชื่อ ดังนี้

 

<< รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >>

แจ้งการอบรมสัมมนาเรื่องการเงินการคลัง-พัสดุ จากหน่วยงานภายนอก

แจ้งการอบรมสัมมนาเรื่องการเงินการคลัง-พัสดุ จากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
๑. ม.ศิลปากร อบรมบุคลากร เรื่องกฎระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๙-๓๐ เม.ย.๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม. ค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท

๒.ม.ศิลปากร อบรมบุคลากร เรื่อง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย. และวันที่ ๒๐-๒๑ ก.ค.๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม. ค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท

๓. สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการ Innovative Summit 2017 วันที่ ๒๖-๒๗ เม.ย.๖๐ ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม. ค่าลงทะเบียน ๔,๙๐๐ บาท

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑

ประกาศ