ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปี 2563

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์จะรับสมัครนักเรียนทุนที่มีฐานะยากจน เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม จนถึง 10 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งใบสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน ประเภททุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร คือ ทุนยุวพัฒน์สายอาชีพ (ปวช.1-ปวช.3) โดยนักเรียนที่จะสมัครขอรับทุนจะต้องกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ด้วยโรงเรียนวัดราชาธิวาส ร่วมกับสโมสรลูกเสือราชาธิวาส จะจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ จัดการฝึกอบรม ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

สพป.แพร่ เขต ๒ จะจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และปลุกกระแสการออกกำลังกาย กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑- ๒๒ พฤจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งอบรมพัสดุจำนวน ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๖ กันยายน ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งอบรมพัสดุจำนวน ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ -๖ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบ

รับโอนนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่สถานพยาบาลในเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง โอน/ย้าย และรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

เชิญร่วมงาน GHB Home Loan Fair@ ศรีสะเกษ

ด้วยธนาคารอาคารส่งเคราะห์ เชิญร่วมงาน GHB Home Loan Fair@ ศรีสะเกษ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ บิ๊กซี ศรีสะเกษ เอกสารที่แนบ