เปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา นักเรียนศรีสะเกษ สุดยอดระดับประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม

เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น.วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่บริเวณถนนคนเดิน ด้านหลังวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา นักเรียนศรีสะเกษ สุดยอดระดับประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ และ สพม.เขต ๒๘ จัดขึ้น มีการมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ///////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมเพื่อรับทราบผลการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๕ เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////

ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมเมืองรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน///////

การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๓๘/ว๙๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  สพป.ศก.เขต ๑  ได้แจ้งเรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

ขอแจ้งว่าขณะนี้ ได้เลยกำหนดเวลาการส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์ตรวจสุขภาพแล้ว (กำหนดให้ส่ง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)  หากโรงเรียนใด มีความประสงค์ที่จะส่งรายชื่อผู้ต้องการตรวจสุขภาพภายหลังวันที่ที่กำหนด  ให้ส่งรายชื่อโดยตรงไปที่ โรงพยาบาลวารินชำราบ ทาง E-mail address : Healthy2556@hotmail.com หรือติดต่อสอบถาม โดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘๒๕๕๐๒๖๒ (คุณทิพย์ธิญาพร เกษมสิงห์), ๐๘๘๒๕๕๐๒๖๔ (คุณศิรินภา  มณีพงษ์ )  ผู้ประสานงานโรงพยาบาลวารินชำราบ  จึงเรียนมาโปรดทราบ