สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต)

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นางปราณี พวงแก้ว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย ที่โอนมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งนายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร หลักฐานการส่งใช้เงินยืมราชการ และสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่การเงิน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้น ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้มอบเงินสด จำนวน 200,000 บาท ที่ได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ให้กับ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อีกด้วย////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนมารับยาสีฟัน

ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกโรงเรียนมารับยาสีฟันและขอความอนุเคราะห์ประสานโรงเรียนข้างเขียงของท่านด้วย
(บุคคลากรในโรงเรียนสามารถมารับแทนได้)

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

สิ่งที่ได้
– ยาสีฟันพร้อมแปลงสีฟัน
– สบู่เหลว
– หนังสือคู่มือการแปรงฟัน
– โปรสเตอร์

ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล “UBN3 OPEN”


ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนจัดหารายได้จัดซื้อและติดตั้งระบบขยายเสียงหอประชุม “ธรรมาภิบาล” ถ สนามกอล์ฟเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สมาคมดิจิทัลเวิลด์ อบรมครูผู้สอน Robot การเขียนโปรแกรมCoding

สมาคมดิจิทัลเวิลด์ อบรมครูผู้สอน Robot การเขียนโปรแกรมCoding ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

ศรีสะเกษ เปิดยิ่งใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ มีการแสดงพิธีเปิดงานจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซึ่งจัดการแสดงชุดศรีพฤทเธศวร  ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง เสถียร ทำมือ และนกน้อย อุไรพร และมีการมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ชนะเลิศประกวดตราสัญลักษณ์และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทย นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พร้อมด้วย ข้าราชการครู นักเรียน จาก 19 จังหวัดในเขตภาคอีสาน มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน การจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี โดยได้มีการปรับปรุงกิจกรรม  หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันปีนี้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 จัดการแข่งขันในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ และกระจายไปในเขตอำเภอต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคน

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตนรู้สึกประทับใจถึงพลังของชาวศรีสะเกษทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกันในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งถือเป็นงานที่สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ต้องการให้การจัดงานนี้เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงองค์ความรู้ ความสามารถ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา เนื่องจากว่าการจัดการศึกษาถือเป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านการศึกษาดังกล่าว โดยการแสดงออกให้เห็นจากการร่วมกันจัดงานครั้งนี้ ตนต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คณะผู้จัดทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ หลังจากการประกอบพิธีเปิดการจัดงานแล้ว ได้มีการมอบธงสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป//////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้านการศึกษาพิเศษ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ด้านการศึกษาพิเศษ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นางเกตุอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ด้านการศึกษาพิเศษ ขึ้นในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แสดงถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งกรอบแนวคิดในการจัดงานที่ว่า “เด็กการศึกษาพิเศษ อีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่มาตรฐานการศึกษา” โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชาการ และกลุ่มเทคโนโลยีของศูนย์การศึกษาพิเศษ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มปฐมวัย และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ดนตรี และการจัดค่ายพักแรมของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาถูกทางและมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดียิ่ง ตนขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว โดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน ที่เสียสละทุ่มเทในการฝึกฝนจนสามารถพัฒนาทักษะ ความสามารถ สัมฤทธิ์ผลในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

ต่อมา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนที่มาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 และได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วได้เกิดอุบัติเหตุตกบันไดได้รับบาดเจ็บ โดยมี นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ และคณะพยาบาล ได้ให้การดูแลรักษาพยาบาลนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่จนทำให้อาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้ว////////

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.)รุ่นที่ ๑๐

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.)รุ่นที่ ๑๐ โดยส่งใบสมัครถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ