หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รับอาสาสมัครโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา สมัครถึง 31 มี.ค.60

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ รร.ที่สนใจจะพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ ผ่านการทำงานร่วมกับ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา โดยส่งเอกสารใบสมัครโดยตรงไปที่ หน่วยสันติภาพฯ ถึงวันที่ 31 มี.ค.60 รายละเอียดแบบใบรับสมัคร ดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์

 

https://www.peacecorps.gov/thailand/peace-corps-thailand/

 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร

ด้วย สพฐ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร แจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้

ดังเอกสารที่แนบ  อบรม 3 หลักสูตร สพฐ.60

 

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งวันรายงานตัวครูผู้ช่วย (ทดแทนผู้สละสิทธิ์รอบที่ 4) ในวันที่ 20 ก.พ.60

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการประเมิน และผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ (ทดแทนผู้สละสิทธิ์ รอบที่ 4) จำนวน 6 ราย ในวันที่ 20 ก.พ.60 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< รายชื่อผู้รายงานตัว 6 ราย >>

การอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้กำหนดการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K

ระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ.60 ( 3 วัน) ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จ.เชียงราย ค่าลงทะเบียน คนละ 3,300 บาท รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดการอบรม

สำนักงานเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาประจำปี 2560

สำนักงานเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาประจำปี 2560 จำนวน 11 หลักสูตร ทั้งใน กทม.และส่วนภูมิภาค ผู้สนใจเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.icess.tu.ac.th

 

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

 

 

มรภ.ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4

มรภ.ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 ก.พ.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ มรภ.ศรีสะเกษ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ส่งแบบแสดงความจำนง ภายใน 3 ก.พ.60 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดการสัมมนา

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กทม. เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ก.พ.-พ.ค.

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กทม. เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ก.พ.-พ.ค.60 (โดยไม่คิดใช้จ่ายในการอบรม)

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดการอบรมพัฒนาครู

 

เรียนเชิญ รร.เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติธรรม นำการศึกษาพัฒนาชีวิต น้อมจิตเป็นพระราชกุศล ๒๗ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๖๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ เรียนเชิญ รร.เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติธรรม นำการศึกษาพัฒนาชีวิต น้อมจิตเป็นพระราชกุศล ๒๗ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รายละเอเียดโครงการ

ม.ขอนแก่น สัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น สัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ ๑๗-๑๘  มี.ค.๖๐ ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียด