ศธจ.ศรีสะเกษ มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์

เมื่อเวลา ๑๐.๔๐ น.วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปวางแผนในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ จำนวน ๑๓ โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๑๕ คน โดยมี นายสมาน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ศธจ.ศรีสะเกษ มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) น้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นายสมหวัง อัมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการน้ำเกลี้ยง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอน้ำเกลี้ยง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๘๕ คน/////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ  จำนวน  2  ตำแหน่งและคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1  ตำแหน่ง  โดยมีการสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นั้น  บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีประกาศผลคัดเลือกที่แนบนี้

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2561 (ปีที่ 7)

ด้วย สพฐ. เชิญชวนครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2561 (ปีที่ 7) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศธจ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ชอุ่ม กรไกร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ///////

ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งฯ

1221551234

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

 

กิจกรรมการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี (ศว.อบ.) เชิญชวนสถานศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

 

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงความยินดีกับ ศธจ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๐๘.๒๐ น.ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก