กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ//////////