ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ตามเอกสารที่แนบ

การสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ