รร.อนุบาลศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ถึงวันที่ 7 พ.ค.62

รร.อนุบาลศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา และผู้ดูแลสระน้ำ 1 อัตรา สมัครโดยตรงที่ รร.อนุบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค.62 (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ส่งคืนเอกสารการเบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) แจ้งส่งคืนเอกสารการเบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2562 โอนวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดแนบ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ