ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเมธี สุพรรณฝ่าย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2560 โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำพระสงฆ์ จำนวน 109 รูป ออกรับบิณฑบาตในครั้งนี้

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสำนักงาน

เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสำนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน…คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ…////////

ผวจ.ศรีสะเกษ ประชุมคณะทำงานเตรียมดำเนินการฯพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อมอบหมายภารกิจโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนบ้านโนนแกด) กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต และสพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการศึกษาพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจงการประกวดในแต่ละกิจกรรม และได้กำชับให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามตาราง และใช้เกณฑ์การแข่งขันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดขอนแก่น ต่อไป/////////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้ากราบนมัสการ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอพร เนื่องในโอกาส มารับตำแหน่งใหม่ และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คาระวะและรายงานตัวกับ ผวจ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายรังสฤษธิ์ บุญรอง และนายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าคารวะ และรายงานตัวกับ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ และนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1///////

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คนใหม่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับแต่งตั้งให้มาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมให้การต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น//////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุค THAILAND 4.0

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา โอเทล & รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุค THAILAND 4.0 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ โดยมี นางสรัญญา เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน///////

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จากนั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที///////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน ร.ร.ประถมศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวัน ตามระเบียบการบริหารเงินกองทุนฉบับใหม่ และพัฒนาระบบโปรแกรม Thai School Lunch แบบย่อ ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด จำนวน 258 โรงเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านพงสิม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และ ร.ร.บ้านหัวเหล่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยก่อนการอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว คำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที////////