การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ปี 2560

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ปี 2560 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดโรงเรียนในสังกัด

 

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านประเมินและผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 (23 ม.ค.60)

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านประเมินและผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 (23 ม.ค.60)

Resize of DSC_5025

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online โดยมีนายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการนำส่งข้อมูลฯ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

แจ้งโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.59

รายละเอียดแจ้งโอน