สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ สานฝันปั้นนักเรียนไทย นักกีฬาฟุตบอลชาย มุ่งสู่ทีมชาติ

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๐ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงยิมอาคารกันทรารมย์ ร.ร.กีฬา จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สานฝันปั้นนักเรียนไทย นักกีฬาฟุตบอลชาย มุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ ๔ ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมกับ สพฐ.จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑-๓ พ.ค.๒๕๖๐ ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.๖-ชั้น ม.๒ จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ และมีอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย จำนวน ๗ คน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล จากนักกีฬาทีมชาติไทย จึงได้ร่วมกับ มูลนิธินักกีฬาอาวุโส ดำเนินการพัฒนานักเรียนชั้น ป.๖-ชั้น ม.๒ ที่มีพื้นฐานการเล่นฟุตบอล ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล รวมทั้ง มีเจตคติที่ดีต่อกีฬาฟุตบอล ส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองไปสู่นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด หันมาสนใจการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนที่สนใจการเล่นฟุตบอล และเพื่อสานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอล จากโครงการฯ มุ่งสู่ทีมชาติในอนาคต////////

แจ้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ตามที่ สพฐ.แจ้งจัดสรรให้ สพป.ศรีสะเกษ ได้รับอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 2560 จำนวน  24 อัตราและมีการจ้างระยะที่ 1 (1 พ.ย.59 – 31 มี.ค.60) จำนวน 5 เดือนไปแล้วนั้น สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราดังกล่าวเพื่อจ้างต่อเนื่องอีก 5 เดือน จึงขอให้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จัดส่งสัญญาตามแบบที่กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าตัวและพยาน 2 คน ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ขัดข้องประการใด กรุณาแจ้งได้ที่คุณสรัญญา เถาว์บุญ 087-241-7885

 

<< แบบ สัญญาครูแห่งแผ่นดิน >>