สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนบ้านโนนแกด) กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต และสพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการศึกษาพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจงการประกวดในแต่ละกิจกรรม และได้กำชับให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามตาราง และใช้เกณฑ์การแข่งขันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดขอนแก่น ต่อไป/////////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้ากราบนมัสการ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอพร เนื่องในโอกาส มารับตำแหน่งใหม่ และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คาระวะและรายงานตัวกับ ผวจ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายรังสฤษธิ์ บุญรอง และนายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าคารวะ และรายงานตัวกับ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ และนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1///////

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คนใหม่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับแต่งตั้งให้มาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมให้การต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น//////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุค THAILAND 4.0

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา โอเทล & รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุค THAILAND 4.0 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ โดยมี นางสรัญญา เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน///////

การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับหนังสือ ที่ ศธ 0409/ว 6266 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน และได้รับผลกระทบจากการเกษียณอายุ ปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับจัดสรร จำนวน1 อัตรา ได้แก่โรงเรียนบ้านแวงโนเนปือยหนองแสง อำเภอกันทรารมย์  สำหรับโครงการครูผู้ทรงคุณค่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อเนื่องจากปี 2560 หมดสัญญา 30 กันยายน 2560) อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2560 ดังรายละเอียดแนบ