การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งเรื่องการดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  (เอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม จำนวน 25 อัตรา บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกดังแฟ้มแนบ61-11-108