ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟัน

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟัน ประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กิจกรรม อาหารกลางวัน เพื่อน้อมนำพระราชดำริฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ส่งแบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการภายในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 ส่งแบบรายงานที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 แจ้งขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เนื่องจากได้เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 แจ้งหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย