สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคี

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 ขอเรียนเชิญทุกท่าน และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดค้อทอง บ้านค้อ ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยตั้งองค์กฐิน และสมโภช ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพัฒนาบุคลากร การสร้างความเข้าใจ และตระหนักในหน้าที่

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” จากนั้น ได้ประชุมบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักในหน้าที่ ซึ่งก่อนการประชุม ได้ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต//////