ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รวมทั้ง มอบชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมี นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ/////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 – 2564 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานพัสดุ) แจ้งแบบฟอร์มวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์สถิติการรับสมัครพนักงานราชการและครูวิกฤติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและครูอัตราจ้างวิกฤติ  ระหว่างวันที่ 28พย.60 – 4 ธค.60 นั้น  การรับสมัครสิ้นสุดแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัคร สถิติดังแฟ้มแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารทศพลญาณ (English Program) ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล. / ๕๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น ๑๙,๕๒๙,๓๕๑ บาท และห้องเรียนพิเศษ เป็นส่วนที่ต่อเติมเพิ่มขึ้น จำนวน ๘ ห้อง ด้วยงบประมาณ ๔,๒๙๙,๐๐๐ บาท อาคารใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในโครงการ English Program ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประกอบด้วย ห้องเรียน ๑๘ ห้อง และห้องพิเศษ ได้แก่ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนาฏศิลป์ และห้องโครงการ English Program สำหรับโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๓,๗๑๑ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๓๖ คน โดยมี นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ดร.ยงชัย สุเมธิวิทย์ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโครงการ English Program พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองศรีสะเกษ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในครั้งนี้//////

สถานศึกษาในสังกัด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยสถานศึกษาในสังกัด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังรายละเอียด ดังนี้

 

๑. รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) และ รร.บ้านโนนหนองสิม
๒. รร.บ้านปลาข่อ, รร.บ้านโนนอีปังโพนวัว, รร.บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร), รร.บ้านบูรพา
๓. รร.บ้านหนองบัวไชยวาน, รร.บ้านโพนดวน
๔. รร.บ้านโนนคูณ อ.ยางชุมน้อย, รร.บ้านหนามแท่ง, รร.อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร), รร.บ้านหนองคู,   รร.บ้านสร้างหว้า,
รร.บ้านโนนแย้,   รร.บ้านสร้างหว้า, รร.บ้านดงบังฯ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการประชุม ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก/////

ขอเชิญชวนเดิน – ปั่นจักรยาน ต้านลมหนาว ฉลอง 30 ปี ไลออนส์ศรีสะเกษ

ด้วย สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ โดยไลออนฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ประธานที่ปรึกษา และไลออนมาลัย อุกฤษฎ์สิริ นายกสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ จะจัดกิจกรรม เดิน – ปั่นจักรยาน ต้านลมหนาว ฉลอง 30 ปี ไลออนส์ศรีสะเกษ และ 100 ไลออนส์โลก ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น.ณ ถนนรอบเกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปร่วมเดิน – ปั่นจักรยาน รอบเกาะห้วยน้ำคำ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2560 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 2560 – 4 ธ.ค. 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

แก้ไขประกาศ

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูวิกฤติ

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2560 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 2560 – 4 ธ.ค. 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

แก้ไขประกาศ