รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
(Annual Report 2017 SSK-1)


ปก (1)


ปก (2)


หน้า1-23รายงาน(1)


หน้า1-77รายงาน(2)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

เอกสารเพิ่มเติม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเอกสารเพิ่มเติม  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 รายละเอียดดังแนบ

คู่มือ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

 ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้ง  คู่มือแนวทางการการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดประกอบการเบิกเงินกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการเบิกเงิน กลุ่มลูกจ้างฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดังรายละเอียดแนบ