ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2562

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่แนบ

เชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประชาสัมพันธ์เชิญร่มงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

โครงการ Prime Minister’s Award 2019

ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครสมัครเพื่อคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการโครงการ Prime Minister’s Award 2019 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43

ด้วย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 ตามรายละเอียดที่แนบ

การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย

ด้วย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้////////