การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มอำนวยการ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
13 มิ.ย.63  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 91
5 มิ.ย.63  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 47
5 มิ.ย.63  "งานธุรการ" ตำแหน่งเล็กๆ ที่สอนวิชาทำงานมากกว่าที่คิด! 69
5 มิ.ย.63  การรับส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS+++ 52
[ ปิด ]