การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
12 ส.ค.63  การแก้ไขใช้งานเว็บ EMIS โรงเรียน 9
30 ก.ค.63  ขั้นตอนการใช้งาน SMSS ของโรงเรียน 10
17 พ.ย.62  e-Book ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม 5
[ ปิด ]