ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มกฎหมายและคดี
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
6 ส.ค.63  การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 58
29 ก.ค.63  การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย 52
2 ก.ค.63  การล่วงละเมิดทางเพศ 45
5 มิ.ย.63  การแต่งกาย ข้าราชการ 49
14 พ.ย.62  แนวปฏิบัติการสืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนพร้อมแบบฟอร์ม 45
22 ต.ค.62  แนวปฏิบัติการรายงานเบื้องต้นทางละเมิด 43
14 มิ.ย.62  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 41
[ ปิด ]