ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
16 ก.ค.63  ประชาสัมพันธ์ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 39
15 ก.ค.63  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 39
5 พ.ย.62  นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 36
22 ส.ค.62  แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO 37
14 มี.ค.62  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 36
26 พ.ย.61  จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61 37
17 พ.ย.61  บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. 37
30 มิ.ย.61  จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ 36
26 มิ.ย.61  รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 36
4 มิ.ย.61  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 35
17 พ.ค.61  แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 36
9 ม.ค.61  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 36
2 ก.พ.60  สพฐ.แจ้งให้ รร.รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รร.ปกติ ผ่าน e-MEs 37
[ ปิด ]