ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
26 เม.ย.60  การคัดเลือก ครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 157
[ ปิด ]