15 ม.ค.64 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการ (7)
15 ม.ค.64 ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (5)
7 ม.ค.64 การย้ายข้าราชการ ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ปี 2564 (73)
29 ธ.ค.63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (14)
28 ธ.ค.63 รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (12)
21 ธ.ค.63 กำหนดการตรวจสุขภาพ (11)
15 ธ.ค.63 การประกวดรางวัลหน่วยงานและ ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ครั้งที่ 10 (10)
8 ธ.ค.63 การประมูลขายทอดตลาดต้นไม้สักในที่ราชพัสดุ (11)
7 ธ.ค.63 หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู จัดอบรม "กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา"และหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง (10)
7 ธ.ค.63 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดฝึกอบรม ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน (10)