20 ก.พ.61 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน (5)
20 ก.พ.61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร (10)
22 ม.ค.61 ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรชิงทุนการศึกษา ถึง วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ (65)
4 ม.ค.61 ขอเชิญสมัครอบรม นักบริหารระดับกลาง (นบก.ศธ. รุ่นที่ ๕) ถึงวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ (61)
22 ธ.ค.60 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ในวันครู ปี ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๕ ม.ค.๖๑ (398)
21 ธ.ค.60 รร.อนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษอนุบาล จำนวน ๑ อัตรา (119)
20 ธ.ค.60 แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (85)
20 ธ.ค.60 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (48)
20 ธ.ค.60 ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ (64)
23 ธ.ค.60 ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ (27)