19 ก.พ.62 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(กรณีเพิ่มเติม) (19)
16 ก.พ.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม) (81)
14 ก.พ.62 รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย (14)
14 ก.พ.62 ประชามสัมพันธ์มาตรการ ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน (42)
13 ก.พ.62 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (69)
12 ก.พ.62 ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (38)
5 ก.พ.62 ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ (6)
1 ก.พ.62 แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 (81)
1 ก.พ.62 การสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ (84)
30 ม.ค.62 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนประสบอัคคีภัย (47)