19 ก.ค.62 แจ้งผลการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ (12)
18 ก.ค.62 แจ้งกำหนดวัดฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (36)
12 ก.ค.62 รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (16)
11 ก.ค.62 หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (19)
11 ก.ค.62 การดำเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (12)
8 ก.ค.62 การดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (23)
8 ก.ค.62 มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมฯ (15)
8 ก.ค.62 มาตรการเปิดโอกาสผู้มีส่วนร่วม (9)
8 ก.ค.62 คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (15)
21 มิ.ย.62 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (47)