19 มิ.ย.61 แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะวิทยากร โครงการจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561 (45)
14 มิ.ย.61 ขออนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (26)
11 มิ.ย.61 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (75)
6 มิ.ย.61 รร.บ้านทุ่งมั่ง อ.กันทรารมย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (94)
28 พ.ค.61 รร.บ้านยาง อ.กันทรารมย์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และนักการภารโรง ๒ อัตรา (146)
22 พ.ค.61 รับสมัครบุคคลเพื่อรับการประเมินผลงาน (141)
17 พ.ค.61 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (296)
11 พ.ค.61 โรงเรียนบ้านกระถุนประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (210)
11 พ.ค.61 โรงเรียนบ้านคูเมืองรับสมัครครูอัตราจ้าง (227)
7 พ.ค.61 มหาวิทยาลัยนเรศวรขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561 (35)