17 ก.ย.62 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เข้ารับการตรวจสุขภาพ (23)
13 ก.ย.62 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง โอน/ย้าย และรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) (202)
10 ก.ย.62 เชิญร่วมงาน GHB Home Loan Fair@ ศรีสะเกษ (50)
22 ส.ค.62 แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO (164)
13 ส.ค.62 โครงการอ่านสารสันติภาพ (48)
30 ก.ค.62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (297)
30 ก.ค.62 การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศก.1 (149)
24 ก.ค.62 แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตรอาสารพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (85)
23 ก.ค.62 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโค - กระบือ (33)
19 ก.ค.62 แจ้งผลการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ (88)