3 ก.ค.63 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี (7)
2 ก.ค.63 สถิติเรื่องร้องเรียน (18)
2 ก.ค.63 สถิติการให้บริการ (7)
2 ก.ค.63 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต (5)
2 ก.ค.63 คู่มือร้องเรียนการทุจริตและมาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียน (3)
30 มิ.ย.63 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (18)
26 มิ.ย.63 ไฟล์นำเสนอ การประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง ที่ 5 วันที่ 26 มิ.ย.63 (15)
25 มิ.ย.63 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (19)
18 มิ.ย.63 รร.อนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกอังกฤษ/จีน) (37)
13 มิ.ย.63 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลว.29 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงผู้บริหารสถานศึกษา (37)